Κατηγορίες
Κανείς Μόνος 2020

Δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοηθείας

Η δημιουργία Ταμείου αλληλοβοηθείας, αποτέλεσε από την αρχή της θητείας μας, μια άμεση προτεραιότητα για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος, καθώς ήταν ένα πάγιο αίτημα όλων των μελών του σωματείου, εδώ και χρόνια.

Σκοπός ενός τέτοιου ταμείου είναι η στήριξη συναδέλφων σε αδυναμία, για έκτακτες περιπτώσεις αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας και όχι μόνον.

Η εμπειρία μας έδειξε, πως ιδιαίτερα σε στιγμές ανθρώπινης απώλειας, ο εθελοντισμός για την στήριξη οικογενειών συναδέλφων οι οποίοι «έφυγαν» ξαφνικά, αποτέλεσε έναν ευγενή αυτοματισμό, ο οποίος με την σειρά του τιμά τον κλάδο μας.

Επιχειρούμε εδώ και καιρό με αφορμή την δύσκολη συνθήκη των επιπτώσεων της πανδημίας, η προσπάθειά μας αυτή να αποκτήσει πια έναν πιο μόνιμο, άμεσο και αποτελεσματικό χαρακτήρα.

Ωστόσο μόλις πριν από λίγους μήνες είχαμε την πρώτη χορηγία η οποία μας χάρισε την πρώτη και ουσιαστική ώθηση.
Με ιδιαίτερη χαρά και συναίσθηση της ευθύνης για την διαφάνεια στη λειτουργία ενός τέτοιου «εργαλείου» ανακοινώνουμε επίσημα την δημιουργία του και καλούμε όλους όσους επιθυμούν να συνδράμουν, ανώνυμα η επώνυμα να καταθέσουν τον οβολό τους ανεξάρτητα από ποσό.