Επικοινωνία

Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρίας 11, T.K.: 54621 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 271698

E-mail: smve22@gmail.com

Facebook Page: Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος
Instagram: Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος
Youtube Channel: Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος