Κατηγορίες
Κανείς Μόνος 2020

Δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοηθείας

Η δημιουργία Ταμείου αλληλοβοηθείας, αποτέλεσε από την αρχή της θητείας μας, μια άμεση προτεραιότητα για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος, καθώς ήταν ένα πάγιο αίτημα όλων των μελών του σωματείου, εδώ και χρόνια.