Κατηγορίες
Κανείς Μόνος 2020

Κάλεσμα ΣΜΒΕ προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Θεσσαλονίκη 31/10/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2106

Ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος, καλεί άμεσα όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του αστικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, Ραδιοφωνικούς – ιντερνετικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Κρατικούς ή ιδιωτικούς. Αρχικά στον νομό και συνέχεια σε επέκταση σε όλη την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, να υιοθετήσουν την οδηγία του υπουργείου πολιτισμού της Γαλλίας, για την μετατροπή της ποσόστωσης των μεταδιδόμενων τραγουδιών και μουσικών έργων σε ύψος τουλάχιστον 70% ΥΠΕΡ των δημιουργών της πόλης και της ευρύτερης περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων επιπλέον ως «κρίσιμη μάζα» η οποία θα κατευθυνθεί προς τους δοκιμαζόμενους δημιουργούς της περιφέρειάς μας, μέσω των φορέων συλλογικής διαχείρισης.