Κατηγορίες
Δηλώσεις Υποστήριξης Επιστολές Κανείς Μόνος 2020

Π.Ο.Θ.Α.: Επιστολή με την επαναφορά του αιτήματος για τα μετρά στήριξης των εργαζομένων στο θέαμα ακρόαμα

Αθήνα, 23-04-2020

ΠΡΟΣ:

  1. κ. Υπουργό Οικονομικών
  2. κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  3. κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
  4. κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
  5. κ. Γενική Γραμματέα Εργασίας, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
  6. κ. Γενικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

κ. Υπουργοί & Γεν. Γραμματείς,

Σας είχαμε υποβάλει το από 21-4-20 υπόμνημά μας, με το οποίο αναλύαμε διεξοδικά τους ειδικότερους λόγους για τους οποίους το κριτήριο της λήψης εποχιακού επιδόματος για το τρέχον έτος, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσφορο φίλτρο αναζήτησης των επαγγελματιών του κλάδου μας, για τους οποίους συνέτρεχαν κατά τα λοιπά όλες οι άλλες ουσιαστικές προϋποθέσεις οικονομικής ενίσχυσης και παροχής των λοιπών [φορολογικών κλπ] διευκολύνσεων.

Ατυχώς δεν μεσολάβησε ικανό χρονικό διάστημα να μελετηθεί το θέμα σε βάθος και πληροφορηθήκαμε δια του τύπου, ότι η λήψη του εποχιακού επιδόματος θα αποτελέσει τελικά το αποφασιστικό κριτήριο για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης και της ένταξης στα μέτρα στήριξης των επαγγελματιών γενικά και του κλάδου μας ειδικότερα. Όμως η μη λήψη του εποχιακού επιδόματος, δεν είναι δυνατό σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί επαρκές και λυσιτελές κριτήριο αποκλεισμού, επαγγελματιών που δεν έλαβαν εποχιακό επίδομα για τους λόγους που αναπτύξαμε στο υπόμνημά μας και αφορούν ιδιορρυθμία του κλάδου μας.

Επειδή κατά τους μετριότερους υπολογισμούς, τουλάχιστον 12.000 επαγγελματίες από τον ευρύτερο χώρο του θεάματος – ακροάματος, εξακολουθούν και με τη νέα ρύθμιση, να αποκλείονται εντελώς άδικα και αδικαιολόγητα από τα μέτρα στήριξης και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση.

Επειδή η κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλές εκατοντάδες από τους συναδέλφους μας αυτής της κατηγορίας, είναι εξαιρετικά δυσμενής για την κάλυψη ακόμη και των πλέον στοιχειωδών αναγκών των ιδίων και των οικογενειών τους.

Σας μεταφέρουμε με την παρούσα τη δική τους απόγνωση.

Επανερχόμαστε στο προαναφερόμενο υπόμνημά μας.

Ζητάμε να εξετάσετε με την επιβαλλόμενη ευαισθησία, όλα τα αιτήματα που διατυπώσαμε και να επεκτείνετε το συντομότερο δυνατό την οικονομική στήριξη και το εν γένει θεσμικό πλαίσιο προστασίας σε όλους τους εργαζόμενους/επαγγελματίες του χώρου του θεάματος – ακροάματος, σε όσους πράγματι την δικαιούνται, δίχως άδικους αποκλεισμούς και με κριτήρια που να συμπεριλαμβάνουν όλους όσους υπέστησαν επαγγελματική και οικονομική κατάρρευση, εξ αιτίας της πανδημίας.

Τέλος θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση στο ΦΕΚ από την απόφαση που δημοσιοποιήθηκε. Συγκεκριμένα η κοινή υπουργική απόφαση είναι πλήρες ενώ στο ΦΕΚ έχουν αφαιρεθεί οι “Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις”

Πρόθυμοι για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνηση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ