Κατηγορίες
Δηλώσεις Υποστήριξης Κανείς Μόνος 2020

Άννα Ευθυμίου: Ερώτηση για τη λήψη μέριμνας για τους ανθρώπους του πολιτισμού και τους εργαζόμενους σε συναφή επαγγέλματα

Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε η βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, Άννα Ευθυμίου, αναφορικά με τη λήψη μέριμνας για τους ανθρώπους του πολιτισμού και τους εργαζόμενους σε συναφή επαγγέλματα.

Σύμφωνα με τη βουλευτή, η Κυβέρνηση ορθώς προέβη άμεσα και έγκαιρα σε αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, όπως η ενίσχυση των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που πλήττονται οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού, καθώς και η στήριξη των εργαζόμενων, αλλά και των ανέργων.

Η βουλευτής κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους ανθρώπους του πολιτισμού, τόσο καλλιτέχνες, όπως ηθοποιοί, σκηνοθέτες, τραγουδιστές, μουσικοί, χορευτές κα, αλλά και τους εργαζόμενους στο χώρο του πολιτισμού, όπως ταξιθέτες, ηχολήπτες, φωτιστές κα, παραθέτοντας αναλυτικά τα οικονομικά μέτρα στήριξης που έλαβε για τις συγκεκριμένες ομάδες εργαζόμενων το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, ο χώρος του πολιτισμού συνεχίζει να πλήττεται οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού, διότι η ακύρωση όλων των πανηγυριών από τις 13 Ιουλίου έως και το τέλος του Αυγούστου, η ουσιαστική μη πραγματοποίηση των συναυλιών αλλά και άλλων καλλιτεχνικών παραστάσεων, η παύση λειτουργίας των χώρων διασκέδασης στις 00:00, στερεί από τους ανθρώπους του πολιτισμού και τους εργαζομένους σε συναφή επαγγέλματα το μεγαλύτερο μέρος ή και ακόμα ολόκληρο το εισόδημά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος καταγγέλλει ότι η πλειοψηφία των μουσικών έχει εξαναγκαστεί σε παύση εργασίας, αφού οι επιχειρήσεις που τους είχαν προσλάβει προηγουμένως, λόγω του μειωμένου ωραρίου (παύση λειτουργίας των χώρων διασκέδασης από 00:00 έως και 07:00), δεν δύνανται πλέον να τους απασχολήσουν.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω και δεδομένου ότι οι αρμόδιοι Υπουργοί της Κυβέρνησης έχουν δηλώσει ότι τα ανακοινωθέντα μέτρα θα επανεξετάζονται ή θα συμπληρώνονται αναλόγως των συνθηκών που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού, η Άννα Ευθυμίου ρωτά τους Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών, αν προτίθενται να λάβουν επιπλέον μέτρα για τη στήριξη των καλλιτεχνών εργαζομένων στο χώρο του πολιτισμού, ποια είναι αυτά και σε τι χρονικό ορίζοντα.

«Ως βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, αλλά και λόγω της επιστημονικής ιδιότητάς μου ως δικηγόρος με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο, γίνομαι δέκτης του συγκεκριμένου θέματος από τους ανθρώπους του πολιτισμού, καθώς και τους εργαζόμενους στο χώρο αυτό, οι οποίοι ανησυχούν για το πώς θα καλύψουν ακόμα και τις ανελαστικές βιοτικές τους δαπάνες. Πρόκειται για ένα κλάδο με πολλές ιδιαιτερότητες, οι οποίες είναι απαραίτητο να συνεκτιμηθούν και να ληφθεί μέριμνα και για αυτούς τους εργαζόμενους, καθώς οι απασχολούμενοι στον καλλιτεχνικό χώρο και σε συναφή επαγγέλματα ανήκουν σε αυτούς που επλήγησαν πρώτοι από την κρίση που επέφερε η πανδημία», δήλωσε η Άννα Ευθυμίου.