Κατηγορίες
Κανείς Μόνος 2020

Sunny Bay – Εξαιρετική στάση απέναντι στον κρατικό παραλογισμό

https://www.facebook.com/sunnybaygr/posts/4422178684491057

Εξαιρετική στάση απέναντι στον κρατικό παραλογισμό, από επιχειρηματίες που προσπαθούν να δουλέψουν νόμιμα και να διαφυλάξουν τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων!

Ανδρέα και Μαρία Μαχαίρα, Μιχάλη είστε άξιοι σεβασμού και συγχαρητηρίων για τον αγώνα που κάνετε μόνοι σας!
Έχετε την αμέριστη συμπαράσταση του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος.