Κατηγορίες
Ασφαλιστικό - Επιδόματα

Εποχικό επίδομα 2019, υποβολή αίτησης

Άρχισε σήμερα η υποβολή των αιτήσεων για το εποχικό επίδομα ηλεκτρονικά. Μέσω Κ.Ε.Π. και Ο.Α.Ε.Δ. ξεκινά την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου. Η λήξη της προθεσμίας υποβολής είναι η 2 Δεκεμβρίου και ώρα 15:00 για όσους κάνουν αίτηση μέσω Κ.Ε.Π. η Ο.Α.Ε.Δ και ώρα 23:59 για όσους υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά.

Το ύψος του επιδόματος είναι 508,20 ευρώ και το δικαιούνται οι μουσικοί που είχαν από 50 -210 ημερομίσθια στον κλάδο το 2018. Τα γραφεία του Συλλόγου είναι ανοιχτά για παροχή βεβαιώσεων, κάθε Τετάρτη 17,00 -19,00 εκτός εορτών και από Δευτέρα 30/09/2019 κάθε Δευτέρα 12,00 – 14,00 ,Τετάρτη 17,00 – 19,00 και Παρασκευή 12,00 -14,00 εκτός εορτών.