Κατηγορίες
Ασφαλιστικό - Επιδόματα

Ασφάλιση με εργόσημο μουσικών και djs που εργάζονται περιστασιακά για ιδιώτη

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄73/17/05/2019 ο νόμος 4611/2019.

Με το άρθρο 129 αυτού του νόμου μπορούν από τώρα και στο εξής να ασφαλίζονται με εργόσημο οι μουσικοί και DJ που εργάζονται περιστασιακά για ιδιώτες (προσοχή όχι επιχειρηματίες) σε ιδιωτικούς ή Δημόσιους χώρους.

Ο τρόπος της ασφάλισης είναι απλός. Ο εκάστοτε εργοδότης (ξανά τονίζουμε ιδιώτης και όχι επιχειρηματίας) πάει στη Τράπεζα με το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του και καταθέτει τα χρήματα στο όνομα του εργαζόμενου συμπληρώνοντας το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ και το κωδικό επαγγέλματος του εργαζόμενου.

Για τους μουσικούς ο κωδικός επαγγέλματος είναι 348220 και για τους DJ είναι 348210. Ο εργαζόμενος εισπράττει από τη Τράπεζα την αμοιβή του αφού έχει παρακρατηθεί το 25% που είναι τα ασφάλιστρα του.

Άρα σε κάθε συμφωνία που κάνει ο εργαζόμενος πρέπει να υπολογίζει και τις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό γίνεται απλά διαιρώντας το καθαρό ποσό που θέλει να πάρει με το 0,75. Πχ αν θέλει να πάρει αμοιβή 100,00 ευρώ διαιρεί το 100,00:0,75=133,33 άρα πρέπει ο εργοδότης να καταθέσει 133,33 ευρώ για να πάρει ο εργαζόμενος 100,00 ευρώ και το ΙΚΑ 33,33 ευρώ. Στη συνέχεια τα ένσημα υπολογίζονται με τη διαίρεση του ποσού που πληρώθηκαν για ένσημα με το 11,86. Δηλαδή σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα 33,33:11,86=2,8 ένσημα θα πάρει ο εργαζόμενος.