Κατηγορίες
Κανείς Μόνος 2020

Κατάθεση Αναφοράς Βουλευτού ΣΥΡΙΖΑ μετά από επιστολή του ΣΜΒΕ

Για το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ
Προς τους κ. Υπουργούς:
– Πολιτισμού κι Αθλητισμού
– Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
– Οικονομικών

Θέμα: Έλεγχος νομιμότητας στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ως προς τις νόμιμες αμοιβές σε μουσικούς για την εργασία σε εορταστικά προγράμματα.

Η βουλευτής Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ Κυριακή Μάλαμα καταθέτει ως αναφορά την από 12.11.2020 επιστολή του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδας, σε σχέση με τον έλεγχο νομιμότητας σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, ως προς την αμοιβή των μουσικών που θα εργαστούν σε επικείμενες εορταστικές εκπομπές. Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, στην παρούσα εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τους μουσικούς, είναι απαραίτητο, αφενός, να τηρείται η εργατική νομοθεσία, εκ μέρους των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών κι ως προς τις αμοιβές κι ως προς την κοινωνική ασφάλιση των μουσικών. Αφετέρου, επισημαίνεται η ανάγκη στήριξης του ελληνικού ρεπερτορίου, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να μπορέσουν οι μουσικοί να επιβιώσουν από την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία στην οποία βρίσκονται.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τις ενέργειες σας σχετικά με τα αναφερόμενα στο συνημμένο στην κατεύθυνση της προστασίας των μουσικών και της εργασίας τους, αλλά και του ελληνικού ρεπερτορίου στο σύνολο του.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2020

Η αναφέρουσα βουλευτής
Μάλαμα Κυριακή