Κατηγορίες
Ασφαλιστικό - Επιδόματα

Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης

Θεσσαλονίκη 13/5/2024

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ Λ/ΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Το έντυπο αναγγελίας πρόσληψης είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο που καθορίζει την εκάστοτε σχέση μας με το μαγαζί στο οποίο θα εργαστούμε. Για αυτόν το λόγο πρέπει να το διαβάζουμε με προσοχή πριν το υπογράψουμε.

Στην 1η και 2η σελίδα του εντύπου πρόσληψης ή έντυπου 3, όπως ονομάζεται, υπάρχουν τα στοιχεία του εργοδότη που κάνει την πρόσληψη καθώς και τα στοιχεία του προσληφθέντος. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι προς το τέλος της 2ης σελίδας που αναφέρονται τα στοιχεία πρόσληψης. Η ημερήσια απασχόληση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 4,30 ώρες εργασίας σύμφωνα με την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Π.Κ. 23/17.10.2012 που ισχύει έως και σήμερα, με ένα ενδιάμεσο διάλειμμα 20 λεπτών. Ο χαρακτηρισμός εργαζόμενου ως προς την ιδιότητα του είναι πάντοτε υπάλληλος και όχι εργάτης. Το σημαντικότερο είναι το αμέσως επόμενο στοιχείο που αναφέρεται στην ειδικότητα και τον κωδικό της.

Εάν θα εργαστείτε σαν μουσικοί ή τραγουδιστές ο κωδικός θα πρέπει να είναι 2750 και η περιγραφή ΣΥΝΘΕΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΜΟΝΩΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ή 3482 και η περιγραφή θα πρέπει να είναι ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Κανένας άλλος κωδικός δεν καλύπτει το επάγγελμα μας.