Κατηγορίες
Ασφαλιστικό - Επιδόματα

Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης

Θεσσαλονίκη 13/5/2024

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ Λ/ΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Το έντυπο αναγγελίας πρόσληψης είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο που καθορίζει την εκάστοτε σχέση μας με το μαγαζί στο οποίο θα εργαστούμε. Για αυτόν το λόγο πρέπει να το διαβάζουμε με προσοχή πριν το υπογράψουμε.

Στην 1η και 2η σελίδα του εντύπου πρόσληψης ή έντυπου 3, όπως ονομάζεται, υπάρχουν τα στοιχεία του εργοδότη που κάνει την πρόσληψη καθώς και τα στοιχεία του προσληφθέντος. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι προς το τέλος της 2ης σελίδας που αναφέρονται τα στοιχεία πρόσληψης. Η ημερήσια απασχόληση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 4,30 ώρες εργασίας σύμφωνα με την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Π.Κ. 23/17.10.2012 που ισχύει έως και σήμερα, με ένα ενδιάμεσο διάλειμμα 20 λεπτών. Ο χαρακτηρισμός εργαζόμενου ως προς την ιδιότητα του είναι πάντοτε υπάλληλος και όχι εργάτης. Το σημαντικότερο είναι το αμέσως επόμενο στοιχείο που αναφέρεται στην ειδικότητα και τον κωδικό της.

Εάν θα εργαστείτε σαν μουσικοί ή τραγουδιστές ο κωδικός θα πρέπει να είναι 2750 και η περιγραφή ΣΥΝΘΕΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΜΟΝΩΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ή 3482 και η περιγραφή θα πρέπει να είναι ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Κανένας άλλος κωδικός δεν καλύπτει το επάγγελμα μας.

Στην συνέχεια επίσης σημαντικό στοιχείο είναι η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

Υπάρχουν 2 τύποι απασχόλησης. Αυτής του αορίστου χρόνου και αυτής του ορισμένου χρόνου. Αορίστου χρόνου είναι μια σύμβαση στην οποία ο εργαζόμενος και ο εργοδότης δεν έχουν προκαθορίσει την λήξη της σύμβασης και ορισμένου χρόνου όταν από την αρχή έχει καθοριστεί η ημερομηνία λήξης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμβάσεων μας, εάν όχι όλων, είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Τα παλαιότερα χρόνια, τα χρόνια «των παχιών αγελάδων», οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ξεκινούσαν την 1η Οκτωβρίου και έληγαν την 30η Απριλίου ή άρχιζαν την 1η Μαΐου και έληγαν την 30η Σεπτεμβρίου. Σήμερα οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου μπορεί να είναι 1, 2, 3ων ημερών, σπάνια περισσοτέρων. Πρέπει να ξέρουμε ότι το ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ΠΛΗΡΗΣ απασχόληση και όχι μερική. Επίσης στις συμβατικές εβδομαδιαίες ώρες πλήρους απασχόλησης πρέπει να σημειώνονται πολλαπλάσια των 4,30 ωρών. Π.χ. εάν η σύμβαση είναι 1ας ημέρας 4,30 ώρες, 2 ημερών 9,00 ώρες, 3ων ημερών 13,30 ώρες κ.ο.κ.

Διαφορετική απεικόνιση όλων αυτών που περιγράψαμε, θα έχει επιπτώσεις στα επιδόματα που παίρνουμε από ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) π.χ. Εποχικό επίδομα, Επίδομα ανεργίας κλπ.

Ο Λ/σμός ασφάλισης είναι η καρτέλα του ΕΦΚΑ που περιλαμβάνει την περίοδο ασφάλισης του εργαζόμενου και στοιχεία που αφορούν την ασφάλιση του. Μπορεί ο κάθε ένας ασφαλισμένος να βλέπει την καρτέλα του και καλό θα ήταν να ελέγχουμε την καρτέλα μας κάθε μήνα για να διαπιστώνουμε τυχόν λάθη που έχουν γίνει για να μπορέσουν να διορθωθούν.

Παρακάτω θα αναλύσουμε τι περιλαμβάνει η κάθε στήλη της καρτέλας:

1) ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Αναφέρεται ο μήνας και η χρονολογία ασφάλισης.

2) ΚΩΔ. ΚΑΔ.: Είναι κωδικός (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) που αφορά τον εργοδότη και λέει με τι είδους επάγγελμα είναι δηλωμένος στον ΕΦΚΑ.

3) ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚ.: Είναι ο κωδικός που μας λέει τι είδους εργασία έχουμε κάνει στον συγκεκριμένο εργοδότη. Οι κωδικοί που αφορούν τους μουσικούς και τραγουδιστές είναι οι εξής: 275020, 275030, 275040, 275050, 275051, 275060, 275070, 275080, 275090, 275091, 277020, 277021, 277030, 277040, 277041, 348220, 348230, 348240, 348250, 348260, 348270, 348280, 348281 και 348290. Αυτοί είναι και οι κωδικοί που δικαιούνται το εποχικό επίδομα των μουσικών και τραγουδιστών κάθε χρόνο.

Οι συνθέτες με εξαρτημένη εργασία (υπάλληλοι) έχουν κωδικό 275000 και αυτοί με μη εξαρτημένη εργασία (ελεύθεροι επαγγελματίες) έχουν κωδικό 275010.

Αυτοί που έχουν αποδοχές από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα, έχουν κωδικό 275011 (Από 01/01/2020 έχουν καταργηθεί οι εισφορές ΕΦΚΑ στα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα).

Με κωδικό ειδικότητας 348210 είναι οι D.J. και με κωδικό 348310, 348320 είναι οι Διασκεδαστές (Μίμοι, Ζογκλέρ, Ταχυδακτυλουργοί κλπ). Αυτοί οι 3 κωδικοί δικαιούνται το εποχικό επίδομα αλλά λόγω ότι εργάζονται συνήθως στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο (Ξενοδοχεία, Ταβέρνες, Μπαρ κλπ.) για να πάρουν το εποχικό επίδομα χρειάζονται 75 ένσημα και όχι πάνω από 50 την περίοδο από 01/10 έως 31/12. Οι Ηχολήπτες έχουν κωδ. ειδικ. 314100 και είναι δικαιούχοι του εποχικού επιδόματος, όταν τα ένσημα τους προέρχονται από ζωντανές εμφανίσεις σε εκδηλώσεις (Όχι από στούντιο).

Οι καθηγητές και δάσκαλοι μουσικής έχουν κωδικό 243030 και οι Παραγωγοί, Παρουσιαστές Μουσικών Προγραμμάτων έχουν κωδικό 348211.

Εάν στον κωδικό ειδικότητας εμφανιστεί ο κωδικός 000011 σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα ένσημα προέρχονται από εργόσημα. Τα εργόσημα δεν υπολογίζονται ούτε για το εποχικό επίδομα ούτε για το επίδομα ανεργίας. Υπολογίζονται για παροχές ασθενείας (Μπορείς να έχεις με αυτά ασφάλιση) και υπολογίζονται σαν συντάξιμα. Επίσης εάν εμφανιστεί ο κωδικός 000050 αυτός, αφορά μόνο τους συνταξιούχους που εργάζονται.

4) ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Επειδή από 01/01/2012 οι μουσικοί και οι τραγουδιστές δεν ανήκουν πια στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ενώ παλαιότερα ανήκαν, σημειώνεται ο κωδικός 21. Όταν συνεχίζουν να ανήκουν, σημειώνεται ο κωδικός 20. Για να μπορεί να συνεχίσει ένας μουσικός ή τραγουδιστής να συνεχίσει να ασφαλίζεται με βαρέα και ανθυγιεινά έπρεπε ως τις 31/12/2011 να είχε συμπληρώσει 3.600 ένσημα στα Βαρέα σαν παλιός ασφαλισμένος (παλιός ασφαλισμένος θεωρείται αυτός που έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά πριν τις 01/01/1993), ή 3.375 σαν νέος ασφαλισμένος (νέος ασφαλισμένος είναι αυτός που ασφαλίστηκε από 01/01/1993 και μετά) οπότε μετά από αίτησή του στον Διευθυντή του ΕΦΚΑ της περιοχής του και έγγραφη έγκριση της αίτησης του, να συνεχίσει την ασφάλιση του στα Βαρέα.

5) ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: Λέγοντας πακέτο κάλυψης εννοούμε τι είδους ασφάλιση προσφέρεται στον εργαζόμενο. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για τους μουσικούς-τραγουδιστές, D.J., διασκεδαστές, ηχολήπτες, παραγωγούς κλπ., είναι οι εξής: κωδ. 101 (Μικτά ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) Περιλαμβάνει εισφορές για σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και εισφορές για ΔΥΠΑ (Πρώην ΟΑΕΔ), ΟΕΚ (Οργανισμό εργατικής κατοικίας), ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση). Τα ποσοστά εισφοράς για τον εργαζόμενο είναι 13,87% και για τον εργοδότη είναι 22,29%. Για όσους συνεχίζουν να ασφαλίζονται στα Βαρέα (Με την διαδικασία που αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο 4), ο κωδ. είναι 105 (Μικτά, Βαρέα ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) και περιλαμβάνει εισφορές ό,τι και τα Μικτά ΙΚΑ-ΤΕΑΜ συν εισφορά για Βαρέα. Τα ποσοστά εισφοράς αυτή την φορά είναι 17,32% για τον εργαζόμενο και 24,44% για τον εργοδότη. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εξακολουθεί να ασφαλίζεται στα Βαρέα, χωρίς να έχει αυτό το δικαίωμα, τα Βαρέα ένσημά του, δεν αναγνωρίζονται από τον ΕΦΚΑ σαν τέτοια, αλλά σαν απλά ένσημα. Ο κωδικός 040 αφορά αυτούς που ασφαλίζονται με Εργόσημο και περιλαμβάνει εισφορές για σύνταξη, κλάδο ασθένειας σε είδος (φάρμακα κλπ), κλάδο ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα (επίδομα μητρότητας), κλάδο επικουρικής ασφάλισης και κλάδο ΟΕΚ (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας). Το ποσοστό εισφοράς είναι 25% στην ονομαστική αξία του εργόσημου. Όπως προαναφέραμε οι ασφαλισμένοι με εργόσημο δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ούτε για το εποχικό επίδομα, ούτε για το επίδομα ανεργίας και αυτό γιατί στο εργόσημο δεν υπάρχουν εισφορές για ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) που δίνει αυτά τα επιδόματα. Για να βρούμε την ονομαστική αξία ενός εργόσημου πολλαπλασιάζουμε την αμοιβή που θέλουμε με το 1,3333 (π.χ. για αμοιβή 100,00 ευρώ χ 1,3333 = 133,33 ονομαστική αξία ενός εργόσημου χ 25% = 33,33 εισφορά για ΕΦΚΑ). Ο κωδικός 2694 αφορά τους συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται. Για αυτούς, πέρα από τις κρατήσεις που γίνονται πάνω στην εκάστοτε αμοιβή τους (13,87% ή 17,32% όταν έχουν κανονική πρόσληψη ή 25% όταν εργάζονται με εργόσημο), υπάρχει μία επιπλέον κράτηση από 01/01/2024 ενός 10% που αφορά μια επί πλέον εισφορά για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών (7,7%) και (2,3%) για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης. Οι συνταξιούχοι πριν από την πρόσληψή τους πρέπει οπωσδήποτε να την δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα του gov.gr. Για αυτή τη δήλωση θα χρειασθούν τους κωδικούς taxis και το ΑΜΚΑ τους. Προσοχή: η μη δήλωση πρόσληψής τους, επιφέρει πολύ μεγάλα πρόστιμα.

6) ΗΜΕΡ. ΑΠΑΣΧ.: Εδώ αναφέρονται οι ημέρες εργασίας που έχουμε κάνει για κάθε εργοδότη ξεχωριστά, ανεξάρτητα από τον τύπο εργασίας μας. (Πρόσληψη, εργόσημο κλπ.) Στην περίπτωση αμοιβής με εργόσημο οι ημέρες απασχόλησης προκύπτουν με την διαίρεση των εισφορών με τον συντελεστή 11,63 (π.χ. για ονομαστική αξία εργόσημου 300,00 ευρώ έχουν πληρωθεί εισφορές χ 25% = 75,00 ευρώ : 11,63 = 6,45 ημέρες εργασίας στρογγυλοποιούνται σε 6 ημέρες εργασίας).

7) ΗΜΕΡ. ΠΡΟΣ.: Για τους μουσικούς και τραγουδιστές δεν υπάρχουν καταχωρίσεις σε αυτόν τον κωδικό.

8) ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔ.: Οι τύποι αποδοχών μας εξηγούν για ποιο λόγο παίρνουμε μια συγκεκριμένη αμοιβή. Για κάθε ημέρα εργασίας που έχουμε κάνει, δικαιούμαστε αντίστοιχο Δώρο Πάσχα (Εάν η εργασία μας είναι στο διάστημα 01/01 – 30/04), Δώρο Χριστουγέννων (Εάν η εργασία μας είναι στο διάστημα 01/05 – 31/12) και Επίδομα Αδείας. Για τους δε εποχιακά εργαζόμενους σε ξενοδοχεία, δικαιούνται αποδοχές αδείας εξαρτώμενες από τις ημέρες εργασίας τους οι οποίες αναγνωρίζονται ως μέρες ασφάλισης (νόμος 2236/1995 άρθρο 17, εγκλ. ΙΚΑ 77/1995) Οι τύποι αποδοχών είναι οι εξής:
01 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ: Είναι οι αμοιβές εργασίας όταν το ποσό της αμοιβής μας είναι πάνω από το οριζόμενο τεκμαρτό ημερομίσθιο ή όταν αμειβόμαστε με εργόσημο.

03 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: Το αντίστοιχο δώρο που δικαιούμαστε για κάθε ημέρα εργασίας.

04 ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ: Το αντίστοιχο δώρο που αναλογεί σε κάθε ημέρα εργασίας.

05 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ: Το αντίστοιχο επίδομα σε κάθε ημέρα εργασίας. Τα δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας δεν αντιστοιχούν σε ημερομίσθια και στην 6η στήλη (ημέρες απασχόλησης) έχουν 0.

07 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αφορά μόνο τους εποχιακά εργαζόμενους σε ξενοδοχεία.

13 ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ: Με τεκμαρτές αποδοχές ασφαλίζονται με νόμο του 1951, όπως ισχύει σήμερα, όσοι δεν έχουν σταθερές αποδοχές αλλά κυμαινόμενες. Όλοι αυτοί εντάσσονται σε ασφαλιστικές κλάσεις με βάση το είδος της επιχείρησης που εργάζονται και της ειδικότητάς τους. Έτσι, για μαγαζιά άνευ μουσικών οργάνων, οι D.J. ανήκουν στην 11η κλάση και το τεκμαρτό ημερομίσθιο τους είναι 41,21 ευρώ. Αντίστοιχα σε μαγαζιά με μουσικά όργανα, οι μουσικοί που δουλεύουν την ημέρα ανήκουν στην 11η κλάση. Οι D.J. και οι μουσικοί που δουλεύουν βράδυ ανήκουν στην 12η κλάση και το τεκμαρτό ημερομίσθιο τους είναι 44,89 ευρώ και τέλος οι τραγουδιστές ανήκουν στην 19η κλάση και το τεκμαρτό ημερομίσθιο τους είναι 71,49 ευρώ. (Αυτά τα τεκμαρτά ημερομίσθια ισχύουν από 01/01/2024 έως 31/12/2024)

16 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ (ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΑΜΟΙΒΕΣ): Με αυτόν τον τύπο αποδοχών ασφαλίζονται όσοι αναλαμβάνουν μία εργασία κατ’ αποκοπή (π.χ. θα παίξεις σε 3 συναυλίες και θα πάρεις 400,00 ευρώ σύνολο) Σε αυτό τον τύπο αποδοχών δεν καταχωρούνται ημέρες απασχόλησης και στην 6η στήλη καταχωρείται ο αριθμός 0. Για να σημειωθούν οι ημέρες απασχόλησης πρέπει να γίνει αίτηση στον ΕΦΚΑ της περιοχής του εργαζόμενου. (Οι ημέρες απασχόλησης βρίσκονται με την διαίρεση της αμοιβής δια του τεκμαρτού ημερομίσθιου της 12ης κλάσης όπως ισχύει κάθε χρόνο. Δηλ. σε αμοιβή 400,00 ευρώ για το 2024 τα ημερομίσθια είναι 400,00 : 44,89 = 8,91 στρογγυλοποιημένα σε 9).

601, 603, 604, 605, 607, 613, 616: Είναι οι κωδικοί τύπων αποδοχών που αφορούν του εργαζόμενους συνταξιούχους και είναι αντίστοιχοι των κωδικών 01, 03, 04, 05, 07, 13 και 16. Σε αυτόν τον τύπο αποδοχών δεν υπάρχου ημέρες ασφάλισης και στην 6η στήλη έχει καταχωρηθεί 0 και αφορούν μόνο την παρακράτηση υπέρ ΕΦΚΑ του 10% της αμοιβής του συνταξιούχου.

9) ΑΠΟΔΟΧΕΣ: Σε αυτή την στήλη καταχωρούνται οι πάσης φύσεως αμοιβές που έχουμε πάρει σε ευρώ την συγκεκριμένη χρονική περίοδο και από τον συγκεκριμένο εργοδότη (π.χ. Δ.Π., Ε.Α., Δ.Χ. Τεκμαρτά ημερομίσθια κλπ) καθώς και οι αμοιβές των συνταξιούχων πάνω στις οποίες γίνεται η κράτηση 10%.

10) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: Στη στήλη αυτή καταχωρούνται οι συνολικές εισφορές στον ΕΦΚΑ του εργαζόμενου και του εργοδότη. Το συνολικό κόστος για ασφάλιση ενός μουσικού ασφαλιζόμενου με τεκμαρτό ημερομίσθιο για μία ημέρα εργασίας δεν ξεπερνά το ποσό των 19,64 ευρώ ενώ ενός αντίστοιχου συνταξιούχου το ποσό των 25,07 ευρώ.

11) ΑΜΕ/ΑΜΟΑ: Είναι ο αριθμός μητρώου του εκάστοτε εργοδότη. Με αυτόν τον αριθμό μπορείτε να βρείτε ποιος εργοδότης σας κόλλησε τα αντίστοιχα ένσημα.

12) ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΕΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ, ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ): Εδώ φαίνεται σε ποιο υποκατάστημα ΕΦΚΑ έχει κατατεθεί η ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση), ποιο έτος αφορά και τι αριθμό κατάθεσης έχει πάρει.

13) ΕΝΔ. ΑΚΥΡ.: Η στήλη αφορά καταχωρήσεις που έχουν ακυρωθεί για διάφορους λόγους.

14) ΟΡΙΣΤΙΚΗ: Η στήλη αυτή λέει κατά πόσο μια καταχώρηση έχει οριστικοποιηθεί ή είναι σε εκκρεμότητα και μπορεί να αλλάξει.

ΕΠΟΧΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το εποχικό επίδομα είναι ένα επίδομα που παίρνουν οι μουσικοί, τραγουδιστές, D.J., οι διασκεδαστές και οι τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, μέλη των οικείων επαγγελματικών σωματείων τους, την περίοδο μεταξύ 10/09 έως και 30/11 κάθε έτους. Οι μουσικοί – τραγουδιστές και οι τεχνικοί για να έχουν δικαίωμα να πάρουν αυτό το επίδομα, πρέπει την προηγούμενη χρονιά από την χρονιά της αίτησης τους να έχουν 50 έως 210 ένσημα σαν μουσικοί – τραγουδιστές ή τεχνικοί, να μην έχουν παραπάνω από αυτά, ένσημα από άλλο επάγγελμα (ο ΟΑΕΔ θεωρεί ότι οι καθηγητές και οι δάσκαλοι μουσικής που έχουν ένσημα από ωδεία, είναι άλλο επάγγελμα από τους μουσικούς) και εάν έχουν ένσημα από άλλο επάγγελμα το σύνολο των ενσήμων της χρονιάς να μην ξεπερνά τα 240. Οι D.J. και οι διασκεδαστές πρέπει να έχουν 75 έως 210 και όχι πάνω από 50 την περίοδο 01/10 έως 31/12 (Προσοχή: οι μουσικοί-τραγουδιστές θεωρούνται διαφορετικό επάγγελμα από τους D.J. και τους διασκεδαστές, οι D.J. διαφορετικό επάγγελμα από τους διασκεδαστές. Τα ένσημα αυτών των τριών κατηγοριών δεν μπορούν να αθροισθούν) και τέλος όλοι οι παραπάνω πρέπει να συνεχίζουν να ασκούν το ίδιο επάγγελμα με αυτό για το οποίο κάνουν την αίτηση και κατά το έτος της αίτησης. Αυτό αποδεικνύεται ή από ενεργή σύμβαση εργασίας την περίοδο 01/09 έως 30/11 ή από ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την έναρξη της περιόδου καταβολής του βοηθήματος μετά από λύση εργασιακής σχέσης στον οικείο κλάδο, χωρίς την μεσολάβηση απασχόλησης σε άλλη ειδικότητα. Δηλαδή εάν απολυθούμε από κάποια εργασία μας στον κλάδο μέσα στον Αύγουστο λόγω λήξης της σύμβασης μας, καλό θα ήταν να εκδώσουμε Δελτίο Ανεργίας και ας ξέρουμε ότι σύντομα θα έχουμε νέα εργασία. Τέλος αν κατά την περίοδο που δίνεται το εποχικό επίδομα, δικαιούμαστε επίδομα ανεργίας, δεν μπορούμε να πάρουμε το εποχικό επίδομα ακόμη και εάν δεν έχουμε υποβάλλει αίτηση για το επίδομα ανεργίας.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Για τους εποχικά εργαζόμενους (Εποχικοί είναι εργαζόμενοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικά, για μία ή δύο σεζόν. Εποχικές είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες α) λειτουργούν ιδιαίτερα λόγω της φύσης των εργασιών της και β) λειτουργούν 2 έως 9 μήνες τον χρόνο ή όλο τον χρόνο με περιόδους ύφεσης κατά τις οποίες το προσωπικό που χρησιμοποιεί δεν ξεπερνά το 25% του προσωπικού που χρησιμοποιεί τις περιόδου ακμής), προϋπόθεση για να πάρουν την τακτική επιδότηση ανεργίας είναι να έχουν λύση σύμβασης εργασίας και να έχουν 100 ημέρες εργασίας τους τελευταίους 14 μήνες, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των τελευταίων 2 μηνών (Προσοχή: η οικειοθελής αποχώρηση από την εργασία δεν είναι προϋπόθεση επιδότησης). Σύμφωνα με τον νόμο 5078/2023 άρθρο 181 και εγκύκλιο της ΔΥΠΑ με αριθμ. Πρωτοκ. 336258/12.03.2024 οι εργαζόμενοι που επιδοτούνται με τακτικό επίδομα ανεργίας, δικαιούνται να εργάζονται σποραδικά χωρίς να διακόπτεται η επιδότηση τους. Ως σποραδική εργασία θεωρείται αυτή που παρέχεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 1ας ημέρας δεν υπερβαίνει τις 3 ημέρες αθροιστικώς την εβδομάδα και τις 12 αθροιστικώς ανά μήνα επιδότησης. Όταν υπάρχει σποραδική εργασία την περίοδο της επιδότησης, κόβονται από την επιδότηση τόσες ημέρες όσες και οι ημέρες εργασίας (π.χ. εάν σε ένα μήνα επιδότησης υπάρχουν 6 ημέρες εργασίας θα χορηγηθούν 19 ημέρες επιδότησης). Όταν η απασχόληση είναι σποραδική δεν υπάρχει υποχρέωση από τον επιδοτούμενο να ενημερώσει την ΔΥΠΑ για αυτή του την εργασία. Η σποραδική απασχόληση δεν πρέπει να ξεκινά μέσα στις 6 ημέρες που υπάρχουν σαν αναμονή από την στιγμή που γίνεται η αίτηση για το επίδομα ανεργίας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Μ.Β.Ε.
Ο Πρόεδρος
Δ. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ

Η Γενική Γραμματέας
Μ. ΔΟΥΤΣΗ

Κατεβάστε την δημοσίευση σε αρχείο pdf.