Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Π.Ο.Θ.Α.: Ειδική Άδεια για την Άσκηση Εκλογικού Δικαιώματος

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για την χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές με σκοπό την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος για την ανάδειξη εκπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΥΑ 33195 ΦΕΚ Β΄2947/24-5-2024).

Συγκεκριμένα, όλοι οι τομείς που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα υποχρεούνται χορήγησης της ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.

Πιο συγκεκριμένα, για τους μισθωτούς που εργάζονται πενθήμερο ανά εβδομάδα, η Υπουργική Απόφαση προβλέπει πως για όσους μετακινηθούν σε απόσταση από 200-400 χιλιόμετρα, χορηγείται μία (1) εργάσιμη μέρα. Για όσους μετακινηθούν από 401 χιλιόμετρα και άνω, χορηγούνται δύο (2) μέρες, με την προϋπόθεση πως θα μετακινηθούν οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους. Τέλος, για όσους ψηφίζουν σε νησιά και δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών άδειας θα εξετάζεται ανά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις συνθήκες, χωρίς η άδεια να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες.

Κατηγορίες
Ασφαλιστικό - Επιδόματα

Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης

Θεσσαλονίκη 13/5/2024

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ Λ/ΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Το έντυπο αναγγελίας πρόσληψης είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο που καθορίζει την εκάστοτε σχέση μας με το μαγαζί στο οποίο θα εργαστούμε. Για αυτόν το λόγο πρέπει να το διαβάζουμε με προσοχή πριν το υπογράψουμε.

Στην 1η και 2η σελίδα του εντύπου πρόσληψης ή έντυπου 3, όπως ονομάζεται, υπάρχουν τα στοιχεία του εργοδότη που κάνει την πρόσληψη καθώς και τα στοιχεία του προσληφθέντος. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι προς το τέλος της 2ης σελίδας που αναφέρονται τα στοιχεία πρόσληψης. Η ημερήσια απασχόληση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 4,30 ώρες εργασίας σύμφωνα με την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Π.Κ. 23/17.10.2012 που ισχύει έως και σήμερα, με ένα ενδιάμεσο διάλειμμα 20 λεπτών. Ο χαρακτηρισμός εργαζόμενου ως προς την ιδιότητα του είναι πάντοτε υπάλληλος και όχι εργάτης. Το σημαντικότερο είναι το αμέσως επόμενο στοιχείο που αναφέρεται στην ειδικότητα και τον κωδικό της.

Εάν θα εργαστείτε σαν μουσικοί ή τραγουδιστές ο κωδικός θα πρέπει να είναι 2750 και η περιγραφή ΣΥΝΘΕΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΜΟΝΩΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ή 3482 και η περιγραφή θα πρέπει να είναι ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Κανένας άλλος κωδικός δεν καλύπτει το επάγγελμα μας.