Κατηγορίες
Ανακοινώσεις Δηλώσεις Υποστήριξης Κανείς Μόνος 2020

Η θεσμική απάντηση του Σ.Μ.Υ.Κ.Ο.Θ. στην πρόσκληση προσυπογραφής στο αίτημα του ΣΜΒΕ

Θεωρώ ότι, αφήνοντας κατά μέρος οποιαδήποτε “συντεχνιακή” λογική κι οποιονδήποτε συναισθηματισμό, το αίτημα του ΣΜΒΕ είναι δίκαιο και απολύτως εύλογο!