Κατηγορίες
Δηλώσεις Υποστήριξης Κανείς Μόνος 2020

Ο Διογένης Δασκάλου στα βήματα του Σουρή

Η συνεισφορά του Διογένη Δασκάλου στον αγώνα μας.

Δείτε το video:

Κάντε έγγραφη στο κανάλι του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος στο Youtube