Κατηγορίες
Ανακοινώσεις Δηλώσεις Υποστήριξης Κανείς Μόνος 2020

Χρήστος Νικολόπουλος: Στο χώρο μας η κρίση δεν άρχισε τώρα αλλά το 2008

Ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος μιλάει για τις υπογραφές καλλιτεχνών που διεκδικούν τα 800 ευρώ.

Δείτε το video:

Πηγή: OPEN Youtube channel