Κατηγορίες
Δηλώσεις Υποστήριξης Κανείς Μόνος 2020

Η αφιέρωση του Σωκράτη

“Το σημερινό τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλους τους φίλους συνεργάτες – γνωστούς και αγνώστους απ΄όλο το φάσμα των τεχνών κι απ΄ όλους τους κλάδους εργασιών. Η αδιαφορία και ο προγραμματισμός της παρούσας κυβέρνησης για όλους αυτούς είναι πνιγμός και εξαφάνιση. Μάλλον με πολύ στοχευμένη πρόθεση.”

Πηγή: Σωκράτης Μάλαμας Facebook Page