Κατηγορίες
Ασφαλιστικό - Επιδόματα

Κωδικοί Ειδικότητας Ασφαλισμένου

Επειδή πολλοί συνάδελφοι ρωτούν ποιοι είναι οι κωδικοί ειδικότητας που με βάσει αυτούς πρέπει να ασφαλίζονται, σας παραθέτουμε τους κωδικούς ΟΣΥΚ.

  • 314100 Ηχολήπτες
  • 348210 DJ
  • 348211 Παραγωγοί παρουσιαστές μουσικών προγραμμάτων
  • 243030 Δάσκαλοι και καθηγητές μουσικής
  • 275000 Μουσικοσυνθέτες με εξαρτημένη εργασία (μισθωτοί)
  • 275010 Μουσικοσυνθέτες με μη εξαρτημένη εργασία (μπλοκάκι)
  • 277020, 277021, 277030, 277040, 277041 Μουσικοί που εργάζονται σε θέατρα
  • 275020, 275030, 275040, 275050, 275051, 275060, 275070, 275080, 275090, 275091, 348220, 348230, 348240, 348250, 348260, 348270, 348280, 348281 και 348290 Μουσικοί και τραγουδιστές

Τέλος αυτοί που έχουν αποδοχές από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα ασφαλίζονται με τον κωδικό 275011.

Τελευταία ενημέρωση: 21/10/2020