Κατηγορίες
Ανακοινώσεις Κανείς Μόνος 2020

7 Απρίλη 2020 / Μέρα Πανελλαδικής Δράσης για την Υγεία / #mazi_dynatoi

Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ)
Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος (ΠΜΣ)
Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος (ΣΜΒΕ)
Σωματείο Εργαζομένων στον ΧΩρο του ΧΟρού (ΣΕΧΩΧΟ)
Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα – Ακρόαμα (ΣΕΘΕΑ)

Δείτε το video: