Κατηγορίες
Δηλώσεις Υποστήριξης Κανείς Μόνος 2020

Δήλωση του ΣΜΒΕ σχετικά με την εκδοθείσα ΚΥΑ

Ποιοί αποκλείονται από τα 800 ευρώ

Με βάση την εκδοθείσα Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών εξαιρούνται της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800€) όλοι οι εργαζόμενοι στο χώρο του θεάματος ακροάματος, πλην αυτών που έχουν λάβει το ειδικό εποχικό βοήθημα για το διάστημα Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2019 που αφορά ένσημα ζωντανών εμφανίσεων για την περίοδο του 2018.

Αυτονόητο είναι πως ο ΣΜΒΕ σε καμία περίπτωση δε συμφωνεί με τη συγκεκριμένη επιλογή, καθώς η πανδημία του κορονοϊού μας έχει πλήξει το 2020 και είναι αδιανόητο να λαμβάνεται ως προϋπόθεση χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800€) μια χρονική στιγμή, η οποία ανατρέχει σε δύο χρόνια πριν.