Κατηγορίες
Αταξινόμητα

Καταγραφή Εργασιακής Πραγματικότητας Μουσικών

Ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος δημιούργησε ένα πρότυπο Μητρώο Καλλιτεχνών με στόχο την καταγραφή της εργασιακής πραγματικότητας των μουσικών. Σκοπός του πρότυπου αυτού Μητρώου Καλλιτεχνών είναι να δείξει ότι ο κλάδος των μουσικών ασχολείται με περισσότερα του ενός καλλιτεχνικά αντικείμενα και απασχολείται σε περισσότερα του ενός είδη επιχειρήσεων.