Κατηγορίες
Ασφαλιστικό - Επιδόματα Κανείς Μόνος 2020

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

Δημοσιεύτηκε η Κ.Υ.Α. που αφορά στην αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο, είμαστε σε αναμονή διευκρινήσεων σε ότι αφορά την εξαρτημένη σχέση εργασίας που αναφέρεται.

Ολόκληρη η Κ.Υ.Α. εδώ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ.οικ. 43110/1078 ΦΕΚ 4702/Β/23-10-2020

Δείτε ακόμη: Διευκρινιστική Εγκύκλιος, σε Σχέση με το Επίδομα Ειδικού Σκοπού