Κατηγορίες
Αταξινόμητα

Ευχαριστήρια επιστολή δωρεάς

Θεσσαλονίκη 24/7/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2023

Προς: Ιωάννη – Μαρίνο Αναστασάκη
Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων
Ηούς 71, 11853 Αθήνα

Θέμα: Ευχαριστήρια επιστολή δωρεάς

Με την παρούσα επιστολή το Δ.Σ. και τα μέλη του Σ.Μ.Β.Ε. σας ευχαριστούν για το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα οκτώ ευρώ (2.418,00) που καταθέσατε στην Εθνική Τράπεζα στις 21/07/2020, ως δωρεά για τους σκοπούς του Συλλόγου μας.

Θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοι της δωρεάς σας, χρησιμοποιώντας την με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για το Δ.Σ. του Σ.Μ.Β.Ε.
Ο Πρόεδρος
Πέτρος Καράλης

ο Γεν. Γραμματέας
Θοδωρής Χριστόπουλος