Κατηγορίες
Ανακοινώσεις Ασφαλιστικό - Επιδόματα Επιδόματα Ειδικού Σκοπού Κανείς Μόνος 2020

Αποζημίωση ειδικού σκοπού Ιανουαρίου 2022 – Δικαιούχοι όλοι οι καλλιτέχνες

Έπειτα από συνεχείς πιέσεις του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με την Π.Ο.Θ.Α. και άλλα καλλιτεχνικά σωματεία, ορίστηκαν ως δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού Ιανουαρίου 2022 όλοι οι καλλιτέχνες και οι επαγγελματίες της τέχνης που εγγράφηκαν στο Μητρώο Καλλιτεχνών έως και τις 10/1/2021.

Παρακαλούμε θερμά όλους τους συναδέλφους (που δεν το έχουν κάνει ήδη) να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα www.supportemployees.services.gov.gr μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Αναλυτικά η τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης:

“Σύμφωνα με την απόφαση 3514/17.1.2022, τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση (109435/31.12.2021) σχετικά με τα μέτρα στήριξης καλλιτεχνών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για το μήνα Ιανουάριο 2022.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
Για το μήνα Ιανουάριο 2022, δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δεκάτου τρίτου της από 14.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α 64) όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α 76), είναι οι καλλιτέχνες και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι έως και την 10.01.2021 στην ειδική πλατφόρμα www.artandcultureprofessiolals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ απαλείφεται.”