Κατηγορίες
Ανακοινώσεις Ασφαλιστικό - Επιδόματα

Ερωτήματα για το Άρθρο 3 της Εγκυκλίου για το Επίδομα Εποχικών Επαγγελμάτων

Θεσσαλονίκη 10/11/2023
Αριθμός πρωτοκόλλου: 3041

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Προς τον Υπουργό εργασίας και την αρμόδια Γ. Γραμματεία του Υπουργείου

Μετά από αλλεπάλληλες απορριπτικές αποφάσεις σε αιτήσεις μουσικών, μελών του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος, διαπιστώσαμε ότι η παρακάτω παράγραφος που έχει προστεθεί στην εγκύκλιο για το επίδομα εποχικών επαγγελμάτων, αποτελεί έναν ξεκάθαρο “κόφτη” για την μη απόδοσή του.

Παραθέτουμε τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις μας στα δύο σκέλη του επίμαχου άρθρου 3.

3. Να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού του οικείου κλάδου κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9/2023 – 30/11/2023).
Η ιδιότητα του μισθωτού στον οικείο κλάδο αποδεικνύεται:
• Από ενεργό εργασιακή σχέση ή βεβαιωμένες ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα του κλάδου κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (από 10.09.2023-30.11.2023).

Ερωτήσεις:
– Στην συντριπτική πλειοψηφία τους οι μουσικοί εργάζονται με συμβάσεις, ορισμένου χρόνου, πως είναι δυνατόν να υπάρχει ενεργή εργασιακή σχέση η οποία ορίζεται κατά βάση από συμβάσεις αορίστου χρόνου, στην περίοδο 10.09 ως 30.11.2023;
Όσοι εργάζονται έχουν συμβάσεις μονοήμερες ή ολιγοήμερες, οι οποίες λήγουν αυτοδίκαια.
– Εάν ισχύουν και οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και κάποιος εργαστεί στις 29/11 ενώ έχει καταχωρηθεί η αίτησή του νωρίτερα και προφανώς θα έχει απορριφθεί με βάση την εγκύκλιο, για ποιον λόγο δεν είναι δικαιούχος;
– Τα ένσημα του Νοεμβρίου, βεβαιώνονται και εμφανίζονται στο σύστημα τον μήνα Δεκέμβριο. Με ποια λογική ζητούνται από τον μουσικό βεβαιωμένες ημέρες ασφάλισης τη στιγμή που δεν μπορεί να τις αποδείξει;

• Από ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την έναρξη της περιόδου καταβολής του βοηθήματος, το οποίο εκδόθηκε μετά από λύση εργασιακής σχέσης στον οικείο κλάδο, χωρίς να έχει μεσολαβήσει απασχόληση σε άλλη ειδικότητα (και ανεξαρτήτως του χρόνου που εκδόθηκε το δελτίο). Στην περίπτωση που το δελτίο διεγράφη πριν από την έναρξη καταβολής του βοηθήματος θεωρείται ότι πληρούται η συγκεκριμένη προϋπόθεση, όταν η διαγραφή γίνεται λόγω ασθένειας βεβαιωμένης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα που συνεχίζεται κατά την έναρξη καταβολής του βοηθήματος.

Ερωτήσεις:
– Οι μουσικοί όπως έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές σε ανάλογες επιστολές, εργάζονται σε πολλούς εργοδότες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Όταν λήγει μια τέτοια σύμβαση δεν βγάζουν κάρτα ανεργίας, είναι ανώφελο, διότι βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση εργασίας.

Είναι τουλάχιστον κωμικό ένας μουσικός που βρίσκεται π.χ. σε περιοδεία, να πηγαίνει να βγάζει κάρτα ανεργίας κάθε βδομάδα, σε διαφορετική πόλη της Ελλάδας, ενώ θα εργαστεί μετά από τέσσερις ή πέντε ημέρες ξανά…

Η προϋπόθεση της ενεργής κάρτας ανεργίας, έρχεται σε ξεκάθαρη αντιδιαστολή με την εποχικότητα του επαγγέλματος, άρα και του επιδόματος εποχικών επαγγελμάτων.

Ζητούμε άμεσα μια συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό ή διευθυντή, για να συζητήσουμε, ώστε να εξηγήσουμε και δια ζώσης τους λόγους που πρέπει να καταργηθεί άμεσα το επίμαχο άρθρο.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ζερβουδάκης

Η Γ. Γραμματέας
Μαίρη Δούτση

Τα μέλη του Δ.Σ.