Κατηγορίες
Ανακοινώσεις Αρχαιρεσίες

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών

Αγαπητά μέλη του ΣΜΒΕ,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος (ΣΜΒΕ) αφού έλαβε υπόψη του:

 1. Την ισχύουσα νομοθεσία
 2. Το Καταστατικό του ΣΜΒΕ
 3. Την από 14/09/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΣΜΒΕ

ΣΥΓΚΑΛΕΙ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΜΒΕ για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Άλσους της Νέας Ελβετίας, οδός Αλέξανδρου Υψηλάντου 47, την Τετάρτη 29/09/2021 και ώρα 13:00.

Σε περίπτωση μη απαρτίας (σύμφωνα με το καταστατικό για να υπάρχει απαρτία στο πρώτο κάλεσμα, θα πρέπει να παραβρεθεί το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών), η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση, θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, Τετάρτη 29/09/2021 και ώρα 15:00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας (σύμφωνα με το καταστατικό για να υπάρχει απαρτία στο δεύτερο κάλεσμα, θα πρέπει να παραβρεθεί το 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών), η ΟΡΙΣΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση, θα πραγματοποιηθεί με τον αριθμό των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων μελών την ίδια ημέρα, Τετάρτη 29/09/2021 και ώρα 17:00, στο Θέατρο Άλσους της Νέας Ελβετίας, οδός Αλέξανδρου Υψηλάντου 47, και με τα ίδια θέματα. Σε περίπτωση κατά την οποία συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας λόγω της ενδημούσης πανδημίας Covid-19, το Δ.Σ. του ΣΜΒΕ δύναται με απόφαση του, που θα γνωστοποιηθεί στα μέλη του, να τροποποιήσει τόσο την ημερομηνία όσο και τον τόπο διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αρχαιρεσιών. Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που στις 15:00 την Τετάρτη 29/09/2021 ο καιρός είναι βροχερός (δηλαδή βρέχει ή ψιχαλίζει), η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, οδός Αριστοτέλους 132, Τ.Κ. 54631 Θεσσαλονίκη.

Αιτήσεις υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΣΜΒΕ και των αντιπροσώπων στην Π.Ο.Θ.Α. και το Ε.Κ.Θ. υποβάλλονται το αργότερο έως την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021:

 1. Στα γραφεία του ΣΜΒΕ, οδός Φιλικής Εταιρίας 11 στο ισόγειο, Τετάρτες 17:00-19:00.
 2. Μέσω email στο smve22@gmail.com
 3. Μέσω μηνύματος στη σελίδα του ΣΜΒΕ στο Facebook

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι και να συμφωνούν με τους όρους που αναφέρονται στο καταστατικό για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής στον ΣΜΒΕ είναι 24 ευρώ και μπορεί να εξοφληθεί με τους εξής τρόπους:

 1. Στα γραφεία του ΣΜΒΕ, οδός Φιλικής Εταιρίας 11 στο ισόγειο, Τετάρτες 17:00-19:00.
 2. Με κατάθεση σε λογαριασμό: Εθνική Τράπεζα – ΙΒΑΝ GR6901102100000021000736013 – Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος (παρακαλούμε να μας στέλνετε το αποδεικτικό της κατάθεσης στο smve22@gmail.com , γράφοντας στην αιτιολογία «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΜΒΕ 2021» και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ σας).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Έκθεση πεπραγμένων του τρέχοντος Δ.Σ. από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2019 – Οκτωβρίου 2021.
 2. Έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής για τα πεπραγμένα του τρέχοντος Δ.Σ. από το Φεβρουάριο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2021.
 3. Εκλογή τριών (3) μελών της Εφορευτικής Επιτροπής. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτικά Δικηγόρος, ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος, ορισμένος από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
 4. Big band του ΣΜΒΕ: να μπορεί να στηθεί η ορχήστρα με βάση απόφαση του Δ.Σ. και όχι της Γ.Σ.
 5. Διαδικτυακή ψηφοφορία: να ενταχθεί στο καταστατικό εφόσον υπάρχει η νομοθεσία.
 6. Ίδρυση ραδιοφωνικού σταθμού και δισκογραφικής εταιρίας
 7. Ένταξη στην Π.Ο.Θ.Α.
 8. Ένσημα από επιδόματα: ενημέρωση των μελών για την τρέχουσα κατάσταση και συζήτηση για την αντιμετώπιση μελλοντικών κινδύνων
 9. Ενημέρωση των μελών για αυτοοργάνωση του ΣΜΒΕ και την ανάγκη παροχής βοήθειας προς το Δ.Σ.
 10. Επισιτιστική βοήθεια: να ενημερωθούν τα μέλη για τη συνέχιση της δράσης «Το καλάθι της εβδομάδας»

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύμφωνα με το Καταστατικό, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται μετά τον έλεγχο της απαρτίας και διευθύνει τη Γ.Σ.
 • Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
 • Κάθε μέλος θέτει υποψηφιότητα για μια αρμοδιότητα από τις παρακάτω: μέλος του Δ.Σ. ή μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Θ.Α. και στο Ε.Κ.Θ. μπορούν να είναι τόσο μέλη του Δ.Σ. όσο και μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 • Κάθε μέλος του ΣΜΒΕ μπορεί να βάλει μέχρι εννιά (9) σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. και τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Με τιμή,
Για το Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος

Ο Πρόεδρος: Πέτρος Καράλης
H Γενική Γραμματέας: Μαίρη Δούτση