Κατηγορίες
Ασφαλιστικό - Επιδόματα Επιδόματα Ειδικού Σκοπού Κανείς Μόνος 2020

Αναλυτικές Οδηγίες Αίτησης για Επιδόματα

Αγαπητοί συνάδελφοι, στις παρακάτω φωτογραφίες βλέπετε αναλυτικά τα βήματα που ακολουθείτε για να υποβάλλετε τις αιτήσεις σας για τα 534€ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση και για τα δύο είναι να έχετε εγγραφεί στο Μητρώο Καλλιτεχνών μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2021.

1. Εισέρχεστε στο σύστημα από το σύνδεσμο https://supportemployees.services.gov.gr

2. Πληκτρολογείτε τους κωδικούς σας του taxis

3. Επιλέγετε “Εξουσιοδότηση”

4. Πηγαίνετε στην επιλογή “Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών” και επιλέγετε “Υπεύθυνη Δήλωση”

5. Υποβάλλετε ΔΥΟ ξεχωριστές δηλώσεις, μια για τον Ιανουάριο και μια για το Φεβρουάριο. Ελέγξτε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται είναι σωστά και συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν. Στο πλαίσιο έτος δήλωσης γράφουμε 2021 (θα εμφανίσει “2.021” δεν είναι λάθος).

6. Επιλέγετε “Εκτύπωση Δήλωσης” για τον κάθε μήνα ξεχωριστά.

Για επιπλέον πληροφορίες είμαστε ευχαρίστως στη διάθεσή σας.