Κατηγορίες
Ασφαλιστικό - Επιδόματα Επιδόματα Ειδικού Σκοπού Κανείς Μόνος 2020

Αναλυτικές Οδηγίες Αίτησης για Επιδόματα

Αγαπητοί συνάδελφοι, στις παρακάτω φωτογραφίες βλέπετε αναλυτικά τα βήματα που ακολουθείτε για να υποβάλλετε τις αιτήσεις σας για τα 534€ Μαΐου 2021.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε εγγραφεί στο Μητρώο Καλλιτεχνών μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2021.

1. Εισέρχεστε στο σύστημα από το σύνδεσμο https://supportemployees.services.gov.gr

2. Πληκτρολογείτε τους κωδικούς σας του taxis

3. Επιλέγετε “Εξουσιοδότηση”

4. Πηγαίνετε στην επιλογή “Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών” και επιλέγετε “Υπεύθυνη Δήλωση”

5. Υποβάλλετε τη δήλωσή σας για το μήνα Μάιο. Ελέγξτε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται είναι σωστά και συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν. Στο πλαίσιο έτος δήλωσης γράφουμε 2021 (θα εμφανίσει “2.021” δεν είναι λάθος).

6. Επιλέγετε “Εκτύπωση Δήλωσης” για το μήνα Μάιο.

Για επιπλέον πληροφορίες είμαστε ευχαρίστως στη διάθεσή σας.