Καταγραφή τρέχουσας επιδότησης για παραδοσιακούς μουσικούς, πλανόδιους μουσικούς ή μουσικούς του δρόμου